Botanical sources                                            

Brayshaw, T. Christopher
1996 Catkin-bearing Plants of British Columbia. Royal British Columbia Museum, Victoria.
Britton, Nathaniel Lord, and Hon. Addison Brown
1913 An Illustrated Flora of the Northern United States, Canada, and the British Possessions. Charles Scribner's Sons, New York.
Correll, Donovan Stewart, and Marshall Conring Johnson
1970 Manual of the Vascular Plants of Texas. Texas Research Foundation, Renner (Texas).
Cronqvist, Arthur, Arthur H. Holmgren, Noel H. Holmgren, James L. Reveal, and Patricia K. Holmgren
1972–94 Intermountain Flora: Vascular Plants of the Inter­mountain West, U.S.A. 6 volumes. The New York Botanical Garden, New York.
Dostál, Josef
1989 Nová květena ČSSR. 2 díly. Academia, Prague.
Dunda, Karel
1971 Listy o listech. Mladá fronta, Prague.
Flora of North America Editorial Committee
1993–2007 Flora of North America North of Mexico. 12 volumes. New York and Oxford (flora.huh.harvard.edu/FNA).
Gleason, Henry A.
1952 Illustrated Flora of the Northeastern United States and Adjacent Canada. New York Botanical Garden. Printed: Lancaster Press, Inc., Lancaster (Pennsylvania).
Grau, Jürke, Bruno P. Kremer, Bodo M. Möseler, Gerhard Ram­bold, and Dagmar Triebelová
1998 Trávy: Lipnicovité, šáchorovité, sítinovité a rostliny po­dobné travám Evropy. Knižní klub and Ikar, Prague.
Hatch, Stephan L., Jennifer Pluhar, and Keith Westover
1993 Texas Range Plants. Texas A&M University Press.
Hieke, Karel
1978 Praktická dendrologie. Státní zemědělské nakladatelství, Prague.
1994 Lexikon okrasných dřevin. Helma, Prague.
Hitchcock, Albert S.
1971 Manual of the Grasses of the United States. Dover Publi­ca­tion.
Hitchcock, C. Leo, Arthur Cronqvist, Marion Ownbey, and J. W. T. Thompson
1961 and 1964 Vascular Plants of the Pacific Northest, vol. II (1964) and III (1961). University of Washington Press, Seat­tle.
Hron, František, and Otakar Zejbrlík
1974 Rostliny polí a zahrad. Státní pedagogické nakladatelství, Prague.
1989 Rostliny luk, pastvin, vod a bažin. Státní pedagogické na­kladatelství, Prague.
1990 Rostliny strání, skal, křovin a lesů. Státní pedagogické na­kladatelství, Prague.
Janča, Jiří, and Josef A. Zentrich
1994–9 Herbář léčivých rostlin. Eminent, Prague.
Koblížek, Jaroslav
2000 Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Free­dom DTP studio and Sursum (Tišnov).
Lhotská, Marie, Zdeněk Kropáč, and Jan Maget
1985 Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin. Státní pe­da­go­gické nakladatelství, Prague.
Looman, J., and K. F. Best
1979 Budds Flora of the Canadian Prairie Provinces. Cana­dian Government Publishing Center, Hull (Québec).
Mikula, Alois
1989 Plody planých a parkových rostlin. Státní pedagogické nakladatelství, Prague.
Mladá, Jarmila, and František Procházka
1987 Atlas cizokrajných rostlin. Státní zemědělské naklada­tel­ství, Prague.
Muenscher, Walter C.
1944 Aquatic Plants of the United States. Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca (New York).
Randuška, Dušan, Ladislav Šomšák, and Izabela Háberová
1986 Barevný atlas rostlin. Obzor (Bratislava) and Profil (Os­trava).
Soják, Jiří
1989 Rostliny našich hor. Státní pedagogické nakladatelství, Prague.
Steyermark, Julian A.
1963 Flora of Missouri. Iowa State University Press, Ames.
Troníčková, Eva
1985 Zelenina. Artia, Prague.
United States Departement of Agriculture
Plants Database (www.plants.usda.gov). Natural Re­sour­ces Con­­servation Service, United States Departement of Agriculture.